Billing

Dear partner,

We have adopted electronic processing of invoices and hope to receive all invoices from you in electronic format. If your company is unable to submit electronic invoices or send invoices to our email invoicing address, you can send paper invoices to the address of our invoice scanning service.

E-invoices

Ice Age Water Oy, 2825354-4
E-invoice address: 003728253544
Operator: Maventa (003721291126)
Operator ID, when sending from bank network: DABAFIHH*

*In case your e-invoicing system cannot send invoices to Maventa-operator you can use this operator ID.

Scanning service for paper invoices

If you are unable to send invoices electronically, please submit paper purchase invoices to:

Ice Age Water Oy
Serial number; 28253544
PL 100
80020 Kollektor Scan

 • THE SERIAL NUMBER MUST BE INCLUDED IN THE ADDRESS FIELD OF EVERY INVOICE, NOT ONLY IN THE ENVELOPE
 • USE ONLY BLACK TEXT ON WHITE BACKGROUND
 • DO NOT SEND ANY OTHER MATERIAL EXCEPT INVOICES TO SCAN ADDRESS
 • DO NOT USE RIVETS

Reception of invoices via e-mail by the scanning service

 • Invoices must be sent as email attachments in PDF format.
 • If the invoice contains attachment pages, they must be included in same file with the actual invoice.
 • You can send multiple invoices in a single email as long each invoice with its attachment pages are in a separate PDF-file. Each file must have a different name.
 • A single e-mail must not exceed 10Mb.
 • PDF files must be genuine PDF files (PDF version 1.3 or newer).
 • PDF invoices must not be locked or encrypted with a password.
 • Document size must not exceed 210 x 297 mm.
 • Valid characters for the attachment name are common signs, a-z, A-Z, 0-9, please do not use special characters when you name the attachments.

The address for the e-mail invoices: invoice-28253544@kollektor.fi

For more information, please contact:

Ice Age Water Oy
Antti Tittonen
Antti.Tittonen@vellamo.com
+358 40 729 2374

Arvoisa yhteistyökumppanimme,

Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen ja toivomme saavamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta toimittaa verkkolaskuja tai lähettää laskuja sähköpostilla, voitte lähettää paperilaskut skannauspalveluosoitteeseen.

Verkkolaskut

Ice Age Water Oy, 2825354-4
Verkkolaskuosoite: 003728253544
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*

*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Paperiset ostolaskut

Mikäli ette pysty lähettämään laskuja sähköisesti, pyydämme toimittamaan paperiset ostolaskut osoitteella:

Yrityksenne nimi
Sarjanro; 28253544
PL 100
80020 Kollektor Scan

 • SARJANUMERON TULEE OLLA MUKANA JOKAISEN LASKUN OSOITEKENTÄSSÄ, EI VAIN KUORESSA
 • KÄYTÄ TEKSTIN VÄRINÄ VAIN MUSTAA
 • LÄHETÄ SKAANNUKSEEN VAIN LASKUJA LIITTEINEEN
 • ÄLÄ KÄYTÄ NIITTEJÄ

Sähköpostilaskut

Voitte myös lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostilla seuraavilla ohjeilla:

 • Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina
 • Yksi lasku per tiedosto joka sisältää yhden laskun kaikki sivut
 • Monta laskua voidaan lähettää yhdessä sähköpostiviestissä. Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi
 • Yksi sähköposti voi maksimissaa olla 10Mb
 • PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai uudempi
 • PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja
 • Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm
 • Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9.

PDF-muotoiset laskut voi lähettää osoitteella: invoice-28253544@kollektor.fi

Lisätietoja tarvittaessa:

Ice Age Water Oy
Antti Tittonen
Antti.Tittonen@vellamo.com
+358 40 729 2374